22-10-2015

Bevidsthed...

 

Sætninger fra en bog jeg lige har læst...🙂

 

Stol fuldt og helt på dig selv -

og hav en høj grad af tillid til dine medmennesker.

 

Tag kontrol over dit liv,

påtag dig et ansvar og vid, at du selv kan lave om på tingene.

 

Spis en is, hvis du har lyst !

Gør ikke altid,

hvad du formodes at gøre. 🙃

 

Nyd dit liv, mens du lever det.

 

Livstilfredshed herfra. 🙂

Eva